logo

แผ่นฟู้ดเกรด Silicone

แผ่นฟู้ดเกรด Silicone

รายละเอียด

พวกเราได้แสดงความเป็นหัวหน้าสำหรับในการค้า เป็นเจ้าผลิต ยาง ชิ้นงาน ชิ้นยาง แบบงาน ในระบบการใช้ ที่แผ่นยาง ฟู้ดเกรด สำหรับการดำเนินการด้านสัมผัส ในรูปแบบงานที่อยาก ดังเช่นว่า แนวทางการทำเป็นแม่พิมพ์ แป้นอักษร ยาง ฟู้ดเกรด ที่มีคุณสมบัติในการทำให้อาหารเป็นรูปร่าง สีสัน ชั้นสี รูป น่ากิน ได้แก่ คุกกี้ บราวนี่ ทองหยิบ ทองหยอด แล้วก็ขนมชั้น หรือของกินไทย อาหารจีน ฝรั่ง ในแบบต่างๆที่อยากได้สิ่งซึ่งสามารถร่วมใช้งานกับการผลิตสินค้าด้านบริโภคของหวาน แล้วก็น้ำ หรือแม้กระทั้งอุตสาหกรรมด้านความงดงาม สำหรับเพื่อการทำเครื่องแต่งหน้าก็ยังจำเป็นต้องใช้ แผ่นยางที่เป็น ฟู้ดเกรด ด้วยเหตุผลที่ว่าต่อทำให้สินค้ามีความปลอดภัย สร้างความศรัทธาให้กับลูกค้า โดยมีมาตรฐานควบคุมการทำงานให้เหมาะสมกับงาน

แผ่นฟู้ดเกรด Silicone

แผ่นฟู้ดเกรด Silicone

แผ่นสัมผัสอาหารอุณหภูมิใช้งาน Operating Temperature FDA Food Contact Sheet

 • แผ่นสัมผัสอาหาร -10 องศาเซลเซียสDegree Celsius -10 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร -20 องศาเซลเซียสDegree Celsius -20 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร -30 องศาเซลเซียสDegree Celsius -30 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร -40 องศาเซลเซียสDegree Celsius -40 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร -50 องศาเซลเซียสDegree Celsius -50 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร -60 องศาเซลเซียสDegree Celsius -60 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร -70 องศาเซลเซียสDegree Celsius -70 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 80 องศาเซลเซียสDegree Celsius 80 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 100 องศาเซลเซียสDegree Celsius 100 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 120 องศาเซลเซียสDegree Celsius 120 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 130 องศาเซลเซียสDegree Celsius 130 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 160 องศาเซลเซียสDegree Celsius 160 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 220 องศาเซลเซียสDegree Celsius 220 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 270 องศาเซลเซียสDegree Celsius 270 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 280 องศาเซลเซียสDegree Celsius 280 FDA Food Contact Sheet
 • แผ่นสัมผัสอาหาร 315 องศาเซลเซียสDegree Celsius 315 FDA Food Contact Sheet

แผ่นฟู้ดเกรด Silicone

ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ที่ 

Mobile : 095 – 206 – 8185

Email :contacteurober@gmail.com

เว็บไซต์ : www.eurober.biz

ที่อยู่  22/70 หมู่บ้านมณฑล 7 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

แผ่นฟู้ดเกรด Silicone