logo

แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB

รายละเอียด แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB

การซึม ผ่าน แผ่นยาง ฉนวนกระแสไฟฟ้า ไปสู่ระบบกระแสไฟฟ้าในอิเล็กทรอนิกอาจทำให้ลักษณะการทำงานของ ระบบกำเนิดผิดพลาดเสียหาย จำเป็นจะต้องเลือก แผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้า ที่ทนได้ตรงตามกำลังกระแสไฟฟ้าที่ได้ใช้งาน ที่มีค่าโอมของพลังงานไฟฟ้าได้ตรงตามสมควรสำหรับการทนกระแสไฟที่ส่งผ่านในการทำงานระบบต่างๆในอุตสาหกรรม เพราะเหตุว่าจะเป็นตัวช่วยให้การคุ้มครอง ไม่ให้สิ่งที่ไปโดนเกิด ถัยจากกระแสไฟ จะต้องใช้ ยางฉนวนไฟฟ้า ที่ทนพลังงานไฟฟ้าเจริญ ตรงตามงานและทนไฟ หรืออากาศได้ ที่เลือกการใช้แรงงานได้ตั้งแต่ คุณสมบัติ ยาง NR EPDM CR NBR หรือ แม้แต่ silicone ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานจำพวกของการทำงานที่ท่านจะต้องตั้งใจ ในการเลือกให้ถูกต้องเพื่อได้การดำเนินงานที่ดีแน่ชัดตรงตามระบบงาน

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB   อุตสาหกรรม

แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB : แผ่นกันไฟดูด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นกันไฟดูด ห้องคอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นกันไฟดูด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นปูพื้นกันไฟดูด ห้องคอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นกันไฟดูด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นรองพื้นกันไฟดูด ห้องคอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟดูด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นฉนวนกันไฟดูด ห้องคอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นกันไฟดูดปูพื้น ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นกันไฟดูดปูพื้น ห้องคอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นกันไฟดูดรองพื้น ตู้คอนโทรลไฟฟ้า / แผ่นกันไฟดูดรองพื้น ห้องคอนโทรลไฟฟ้า

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  สำหรับม้า / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  คอกม้า / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  คอกวัว / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  คอกปศุสัตว์ / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  คอกหมู / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  คอกแพะ / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  คอกแกะ / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  คอกโค / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  คอกโค /แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนแรงฉีกขาด / /แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ทนการสึกหรอ / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ฉนวนทนความร้อน / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  ฉนวนกันความร้อน

ขนาด แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  1 mm. / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  2 mm. / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  3 mm. / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  4 mm. / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  5 mm. / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  6 mm. / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  8 mm. / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  10 mm. / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  12 mm. / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  15 mm. / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  20 mm. / แผ่นยางรองพื้นกันไฟฟ้า ตู้MDB  25 mm.