logo

แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB

รายละเอียด แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB

แผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้านั้น ที่อยากชนิด Electrical Insulating มาเป็นฉนวนไฟฟ้าที่มีการผ่านมาตรฐานการทดสอบค่าทางไฟฟ้าซึ่งมีใบรับรองถึงผลแลปการทดสอบการทดสอบแล้วก็คุณสมบัติของเนื้อแผลมองเห็นอย่างงี้ว่าทนกระแสไฟฟ้าพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนก็เลยสามารถเอาไปใช้ปูพื้นหรือรองหรือการเปลี่ยนแปลงรูปสำหรับในการคุ้มครองป้องกันไฟฟ้าพลังงานจำนวนวัตต์โม้ลท์ ที่ลูกค้าจะต้องนำไปใช้งานเพื่อเป็นองค์ประกอบในการดำเนินการหรือปฏิบัติการในส่วนประกอบของระบบงานนั้นที่ต้องการความปลอดภัยจากกระแสไฟสาธิต

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB   อุตสาหกรรม

แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB : แผ่นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MOTOR CONTROL CENTER / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMOTOR CONTROL CENTER / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MOTOR CONTROL CENTER / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMOTOR CONTROL CENTER / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MOTOR CONTROL CENTER / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMOTOR CONTROL CENTER / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ตู้MOTOR CONTROL CENTER / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMOTOR CONTROL CENTER / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MOTOR CONTROL CENTER / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMOTOR CONTROL CENTER

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB : แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  สำหรับโรงงาน / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  รองเครื่องจักร / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  กันรอย / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  สี่เหลี่ยม / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำ / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำ / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนน้ำมัน / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนความร้อน / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่น

ขนาด แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  : แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  1 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  2 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  3 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  4 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  5 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  6 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  8 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  10 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  12 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  15 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  20 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้า ตู้MDB  25 mm.