logo

แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB

รายละเอียด แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB

แผ่นยางสำหรับรองพื้น ที่อยากจำพวกความเป็น เนื้อยางที่ทนต่อกระแสกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการทำงานซึ่งแผ่นยาประเภทนี้จะรีดโดยโลบาแผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้าซึ่งมีค่าเน้นย้ำเรื่องความทนต่อกระแสไฟฟ้าและพลังงานที่เกิดขึ้นมาจากการนำ True วัสดุ เครื่องมือด้วยระบบสายไฟสายเคเบิลสำหรับการส่งถ่ายพลังงานเข้าสู่พนักงานอื่นๆเพื่อนำไปใช้งาน ในรูปแบบเครื่องจากควบคุมไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าโคมสายไฟหรือผลงานเครื่องไม้เครื่องมือที่อยากได้ไฟฟ้าสำหรับเพื่อการ กระตุ้นลักษณะการทำงานของเครื่องไม้เครื่องมือด้วยเหตุผลดังกล่าวเพื่อหน้าที่การสร้างหรือวิธีการทำ

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB   อุตสาหกรรม

แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะ แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB : แผ่นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MCC / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMCC / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MCC / แผ่นปูพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMCC / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ตู้MCC / แผ่นรองพื้นฉนวนกันไฟฟ้า ห้องMCC / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ตู้MCC / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้าปูพื้น ห้องMCC / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ตู้MCC / แผ่นฉนวนกันไฟฟ้ารองพื้น ห้องMCC

การใช้งานด้านอื่นๆ แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  : แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  ทางการวิจัย / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  ห้องทดลอง / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  ห้องแลป / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  ซับเสียง / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  ฟองน้ำ / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  สัมผัสอาหาร / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  Food Grade / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  FDA Approved / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  Food Grade Approved / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  สายพานการผลิต / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  รองกระจก

ขนาด แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  : แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  1 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  2 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  3 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  4 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  5 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  6 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  8 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  10 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  12 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  15 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  20 mm. / แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้องMDB  25 mm.