logo
  • เมษายน 13, 2017
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย

แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย

รายละเอียด แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย

ถ้าอยากจะรู้ ถึงความเหมาะสม ถึงการจะเลือกแผ่นยาง ที่นอกจากมีจุดเด่นตามงานด้านนั่นๆ แต่ต้องมีความทนทาน ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลยางที่นำไปใช้ แผ่นยางลดแรงกระแทกและยาง ประเภทอื่นๆ อาจจะต้องมี หากใช้งานได้เหมาะสม พร้อมอาจจะต้อง เพิ่ม ความยืดหยุ่น ความคงสภาพคงทนให้ตัวเนื้อยางให้สูงขึ้น ที่ทนตามความต้องการให้มากขึ้น ให้ทนสารเคมี กรด แสงแดด ความร้อน โอโซน

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย   อุตสาหกรรม

แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  : แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  ทนสารเคมี / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  น้ำมันจากพืช / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  ทนกรด / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  ทนด่าง / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  ทนสารละลาย / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  ทางการแพทย์ / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย   medical grade / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  รองชิ้นงาน / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  รองรายผลิต

ขนาด แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  : แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  1 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  2 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  3 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  4 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  5 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  6 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  8 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  10 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  12 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  15 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  20 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก เครื่องออกกำลังกาย  25 mm.