logo
  • เมษายน 13, 2017
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง

แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง

รายละเอียด แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง

เรามีสินค้า ที่พร้อมเตรียมจัดส่ง ด้วยการผลิต เพื่อตอบสนอง ถึงความเร่งรีบ ให้ทันตามความต้องการ ได้ผลิตตระ เตรียม แผ่นยาง ตั้งแต่ แผ่นยาง NR แผ่นยาง silicone แผ่นยาง NBR แผ่นยาง CR และแผ่นยางลดแรงกระแทกในการใช้งานแผ่นยางจะมี จุดเด่นของสมบัติแต่ละชนิดในเรื่องความความทนทานที่แตกต่างกันไป ซึ่งแผ่นยางหากนำไปใช้ในเรื่องขอบประตู หน้าต่าง ฉนวนในบ้านที่กำลังของกระแสไฟฟ้าทั่วไป นิยมเลือกที่จะนำ แผ่นยางลดแรงกระแทกไปทำการขึ้นรูปเพื่อทำซีลยางขอบ ยางขอบรถยนต์ แต่ยางชนิดนี้อาจไม่เหมาะอย่างยิ่งที่ไปใช้เกี่ยวกับน้ำมัน เพราะความที่อย่างไม่มีขั้ว ทนสารละลายไม่ได้

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง   อุตสาหกรรม

แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  : แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  สำหรับโรงงาน / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  รองเครื่องจักร / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  กันรอย / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  สี่เหลี่ยม / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  ทนน้ำ / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  ทนน้ำ / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  ทนน้ำมัน / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  ทนความร้อน / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  ทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  : แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  1 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  2 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  3 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  4 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  5 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  6 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  8 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  10 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  12 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  15 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  20 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนน้ำมันเครื่อง  25 mm.