logo

ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน

รายละเอียด ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน 

ปะเก็นยางที่รองรับแรงกด แรงดันในการรองที่ต้องเจอกับความร้อน ทั้งเจอน้ำ สารเคมีจำพวกน้ำมันเครื่อง น้ำมันรูปแบบที่ต้องพบเจอในการทำงาน โดยต้องใช้แผ่นยางกันน้ำ ขึ้นรูปเพื่อทำ ปะเก็นยาง ให้ทนต่องาน ที่ต้องมีเนื้อพันธะ NBR ที่เจาะจงทำขึ้นเพื่อการใช้ด้านนี้โดยเฉพาะจึงนำไปใช้งานด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน ชิ้นงานรถยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับห้องเครื่องรถยนต์ เพราะน้ำมันเป็นสิ่งที่ทำให้แผ่นยางกันน้ำเสื่อมสภาพได้ไวได้ง่าย เกิดการแข็งตัว ฉีกขาด ลดความยืดหยุ่นได้ง่ายและยังทำให้ แผ่นยางที่เจอความร้อน ไอน้ำร้อนความร้อน ที่มีความอบ บรรยายกาศที่สูงทำให้แผ่นยาง ยาง ที่ไม่มีความเป็นยางที่มีคุณสมบัติ NBR เสื่อมสภาพได้ไว ซึ่งแผ่นยางกันน้ำ ที่มีลักษณะเด่นในความเป็น NBR จะมีความเหมาะสมยิ่งกว่าเพราะทนความร้อน น้ำมัน สารเคมีได้ดีที่สุด

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน   อุตสาหกรรม

ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  : ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  สำหรับม้า / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  คอกม้า / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  คอกวัว / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  คอกปศุสัตว์ / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  คอกหมู / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  คอกแพะ / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  คอกแกะ / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  คอกโค / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  คอกโค /ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  ทนแรงฉีกขาด / /ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  ทนการสึกหรอ / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  ฉนวนทนความร้อน / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  ฉนวนกันความร้อน

ขนาด ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  : ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  1 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  2 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  3 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  4 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  5 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  6 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  8 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  10 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  12 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  15 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  20 mm. / ไดอะแฟรม แผ่นยางลดเสียงรบกวน  25 mm.