logo

แผ่นยางลดเสียงรบกวน

รายละเอียด แผ่นยางลดเสียงรบกวน 

ขายทั้งงานสั่งทำ งานสั่งผลิต และงานสำเร็จรูป ด้านแผ่นยาง กันน้ำ กันกระแทก แผ่นยางทนแรงดัน แผ่นยางฟู๊ดเกรด มีการใช้ในระบบงานที่ต่างกัน เพื่อให้ท่านนำแผ่นยาง ไปใช้งานได้ตรงตามที่ท่านได้คาดหวังไว้ในการจะนำไปใช้งาน เพราะการทำสำเร็จรูปพร้อมส่งหลากหลายเกรด อาจจะต้องรับรู้ถึงคุณสมบัติของยาง ขนาด เพื่อให้ลู฿กค้าได้สดวกในการเลือกซื้อสั่งไปใช้งานและผู้สนใจได้รับรู้ถึงความต้องการในการทำงานอย่างพึ่งพอใจ จนต้องเข้าใจว่าความต้องการในไซส์งานขนาดเพื่อให้ได้มาซึ้งพร้อมจัดส่งโดยพอใจ ไม่เกิดการใช้งานที่ไม่ตรงทั้งขนาดและคุณสมบัติที่จะต้องนำไปใช้งาน เพราระงานพวกนี้มีความเป็นงานที่เร่งรีบนำไปใช้งานเพื่อให้การทำงาน หรือการผลิตไม่เกิดการทำงานผิดปกติ ขาดตอนทำให้แย่ไปด้านลบ

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางลดเสียงรบกวน  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางลดเสียงรบกวน   อุตสาหกรรม

แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางลดเสียงรบกวน  : แผ่นยางลดเสียงรบกวน  ทางการวิจัย / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  ห้องทดลอง / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  ห้องแลป / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  ซับเสียง / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  ฟองน้ำ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  สัมผัสอาหาร / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  Food Grade / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  FDA Approved / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  Food Grade Approved / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  สายพานการผลิต / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  รองกระจก

ขนาด แผ่นยางลดเสียงรบกวน  : แผ่นยางลดเสียงรบกวน  1 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  2 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  3 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  4 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  5 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  6 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  8 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  10 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  12 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  15 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  20 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน  25 mm.