logo
  • เมษายน 10, 2017
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก

แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก

รายละเอียด แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก 

อุตสาหกรรมโรงงานเรา จะมีความเจียมตัวที่ให้ลูกค้าเป็น ผู้เสนอ เพื่อให้เราเป็นคนตอบปัญหา เพื่อให้ทันได้คำตอบที่ถูกต้อง ถึงหลักการ การเลือกใช้ แผ่นยางตามเกรดที่ท่านต้องได้ไปใช้งานอย่างเหมาะสม เพราะแผ่นยาง มีหลากแบบ หากจะใช้ยางทนน้ำมัน มีแผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำเท่านั่นที่ จะเป็นคำตอบมอบให้ทัน เพราะแผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำสร้างมาเพื่อให้ทนทานต่อน้ำมันสารเคมี และยืดหยุ่นได้ดี มีความทนได้เป็นอย่างดี อุตสาหกรรมยานยนต์ มักเลือกนำไปใช้งาน ด้วยความทนต่อการใช้ด้านน้ำมันนี่เอง

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก   อุตสาหกรรม

แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  : แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  สำหรับม้า / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  คอกม้า / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  คอกวัว / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  คอกปศุสัตว์ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  คอกหมู / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  คอกแพะ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  คอกแกะ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  คอกโค / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  คอกโค /แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  ทนแรงฉีกขาด / /แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  ทนการสึกหรอ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  ฉนวนทนความร้อน / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  ฉนวนกันความร้อน

ขนาด แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  : แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  1 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  2 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  3 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  4 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  5 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  6 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  8 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  10 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  12 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  15 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  20 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ลดแรงกระแทก  25 mm.