logo
  • เมษายน 10, 2017
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน

แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน

รายละเอียด แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน 

ท่านคงจะเก็บเราไว้ในใจ เมื่อต้องการจะนึกถึง eurober ที่เป็นผู้นำการผลิต แผ่นยาง ยาง ในทุกๆประเภท และขึ้นรูป เพื่อทำชิ้นงานตามความต้องการ ด้วยมาตรฐานของการเลือก นำแผ่นยางมาขึ้นรูป เพื่อทำชิ้นงานที่ตรงไปตามความต้องการ เช่น แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำจะเป็นแผ่นยาง ที่ขึ้นรูปที่อาศัย ความทนทาน น้ำมัน ซึ่งมีแต่ NBR ทำได้ ในการทำท่อยาง โอริง ปะเก็น ซีลยาง ตามการใช้งาน ขอบเครื่องยนต์ และยังสามารถทำเป็นส่วนประกอบข้าวของเครื่องใช้ที่ต้องการความทนทานสารเคมี น้ำมันได้

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

วัตถุดิบ แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน   อุตสาหกรรม

แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  : แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  สำหรับโรงงาน / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  รองเครื่องจักร / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  กันรอย / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  สี่เหลี่ยม / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  ทนน้ำ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  ทนน้ำ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  ทนน้ำมัน / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  ทนความร้อน / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  ทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  : แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  1 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  2 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  3 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  4 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  5 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  6 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  8 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  10 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  12 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  15 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  20 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน ทนความร้อน  25 mm.