logo
  • เมษายน 10, 2017
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก

แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก

รายละเอียด แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก 

ฝาท่อน้ำ ฝาท่อระบายน้ำ ต่างมีการนำแผ่นยางกันน้ำ ที่มีการตัดขึ้นรูป ให้มีขนาดเล็ก บางเพื่อทำหน้าที่รองฝาท่อไม่ให้คาบน้ำ น้ำยาไปเจอติด กัดโดยรอบของฝาท่อน้ำที่ใช้ โดยตัวแผ่นยางกันน้ำ จะกันน้ำไม่ให้ไปกัดรอบขอบรอง ฝาทำให้เกิดชำรุด และแผ่นยางจะต้องไม่ใช้แหล่งเพราะเชื่อโรคเชื้อรา เพราะยางกันน้ำที่นำไปใช้จะต้องไม่ซัพน้ำแต่จะครายน้ำออกมาทำให้พื้นผิวในตัวยางแห้งได้ไว ไม่ก่อเกิดทำให้มีความลื่น ที่ทรงผลทำให้หกล้ม ลื่นไหลได้ง่ายแ แผ่นยางกันน้ำยังมีความเป็นกลางงานด้านนี้ แต่หากการใช้งานน้ำที่มีความพิเศษ จำพวก ซอว อาการ เครื่องปรุง แกง อาจจะต้องเลือก แผ่นยางกันน้ำ ฟู๊ดเกรดที่สามารถจะสัมผัสใช้งานร่สมกับอาหารได้ และยังทนสภาพอากาศร้อนดี้ มีความทนทานการทำงานอย่างเหมาะสม ไม่มีผลกับสิ่งที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน จึงจะเลือกว่า เกรดยางการใช้งาน ใช้งานได้ตรง ทำให้อายุการใช้งานมาตรฐานเป็นไปจริงตามาน

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก   อุตสาหกรรม

แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  : แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  ทนสารเคมี / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  น้ำมันจากพืช / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  ทนกรด / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  ทนด่าง / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  ทนสารละลาย / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  ทางการแพทย์ / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก   medical grade / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  รองชิ้นงาน / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  รองรายผลิต

ขนาด แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  : แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  1 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  2 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  3 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  4 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  5 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  6 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  8 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  10 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  12 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  15 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  20 mm. / แผ่นยางลดเสียงรบกวน กันกระแทก  25 mm.