logo

ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน

รายละเอียด ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน 

ชิ้นส่วนของส่วนประกอบ ในอุปกรณ์ ด้านห้องน้ำและห้องแช่ ร่วนมีการนำ แผ่นยางกันน้ำไปใช้งานในระบบ โดยการแปรรูปให้เป็น โอริง ปะเก็น แผ่นยาง สายพานยาง และยังทำเป็นรูปร่างต่างๆ เพื่อการใช้งานในอุปกรณ์ ชิ้นงานในห้องน้ำ ตั้งแต่ ก๊อกน้ำ อ่างน้ำ ฟักบัว และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งแผ่นยางกันน้ำจะต้องมีความเป็นพิเศษ ตามการใช้งานซึ่งเจอน้ำตลอด พบแดดได้น้อย แต่หาก แผ่นยางกันน้ำที่ดีจะต้องไม่ทำให้ลื่น บนพื้นห้องน้ำ หรือทำให้ เกิดเชื้อรา เชื้อโรคต่างๆได้ง่ายที่อาจจะเกาะติดในตัวเนื้อยาง ที่ย่อมทำให้ ผลของตัวเนื้อยางออกมาทิศทางที่ไร้สุขอนามัยทำให้ผู้ใช้งานห้องน้ำ เกิดความไม่ปลอดภัยและสุขภาพที่อาจเกิดเป็นโรคประจำตัว เจ็บป่วยง่าย ทำให้ความไว้ว่างใจในสินค้า ออกมาในรูปแบบด้านลบ บงไปเรื่อยๆตามระดับงาน

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน   อุตสาหกรรม

ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  : ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  สำหรับโรงงาน / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  รองเครื่องจักร / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  กันรอย / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  สี่เหลี่ยม / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  ทนน้ำ / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  ทนน้ำ / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  ทนน้ำมัน / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  ทนความร้อน / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  ทนการเสื่อมสภาพ / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  ทนการสภาพแวดล้อม

ขนาด ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  : ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  1 mm. / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  2 mm. / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  3 mm. / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  4 mm. / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  5 mm. / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  6 mm. / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  8 mm. / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  10 mm. / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  12 mm. / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  15 mm. / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  20 mm. / ปะเก็น แผ่นยางลดเสียงรบกวน  25 mm.