logo

แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด

รายละเอียด แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด

นึกถึงแผ่นยาง Food grade หรืออีกชื่อที่เรียก ตามคุณสมบัติเด่น ในทางการค้าที่เลือกว่า แผ่นยาง Silicone เรายินดีต้อนรับท่านที่สนใจ มีความประสงค์ ต้องการ ยาง Food grade มาใช้ในทางการค้าของท่าน หรือจะนำ เพื่อค้าส่งต่อ แด่ลูกค้าของท่านเอง ซึ่งเราเป็น อุตสาหกรรมชั้นนำในการผลิต แผ่นยางส่งออก ทั่วเอเชีย และยังสามารถรับงานตามเกรดเพื่อเพิ่มความพิเศษ เฉพาะด้วยความต้องการแผ่นยาง ที่สามารถนำขึ้นรูปเพื่อการใช้งานในแบบอื่นๆ

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

การใช้งาน แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด : แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด สำหรับม้า / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด คอกม้า / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด คอกวัว / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด คอกปศุสัตว์ / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด คอกหมู / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด คอกแพะ / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด คอกแกะ / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด คอกโค / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด คอกโค /แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด ทนแรงฉีกขาด / /แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด ทนการสึกหรอ / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด ฉนวนทนความร้อน / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด ฉนวนกันความร้อน

วัตถุดิบ แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด อุตสาหกรรม

แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด : แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด 1 mm. / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด 2 mm. / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด 3 mm. / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด 4 mm. / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด 5 mm. / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด 6 mm. / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด 8 mm. / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด 10 mm. / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด 12 mm. / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด 15 mm. / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด 20 mm. / แผ่นยาง FDA Approved ฟู้ดเกรด 25 mm.