logo
  • กุมภาพันธ์ 8, 2017
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง

ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง

รายละเอียด ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง

ยางแผ่น หรือ แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำสามารถใช้ในงานด้านการนำไปปูพื้น รองพื้น รองเครื่องจักรที่พบเจอน้ำมันเป็นหลักแค่ยางต้องทนต่อแรงกระแทกได้อย่างดี หรือจะนำไปทำเป็น ซีลยางสำหรับน้ำมัน ที่นำไปใช้ตามความต้องการที่จะ ป้องกันแรงกระแทก สารเคมี น้ำมัน ที่ได้จากการทำงานของอุปกรณ์ กับเครื่องจักร เพราะแผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำ จะเด่นในเรื่องจำพวกที่ต้องพบสารเคมีประเภท น้ำมันเป็นหลัก จึงนิยมไปทั่ว ที่สั่งนำ แผ่นยางทนน้ำมัน ทนน้ำไปทำตั้งแต่ชิ้นงาน และดำเนินการผลิตเพื่อนำไปใช้ในงานทำให้งานออกมาดีเปงไปตามการใช้งาน

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

การใช้งาน ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง : ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง ทนสารเคมี / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง น้ำมันจากพืช / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง ทนน้ำมันจากสัตว์ / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง ทนกรด / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง ทนด่าง / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง ทนน้ำมันเครื่อง / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง ทนสารละลาย / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง ทางการแพทย์ / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง medical grade / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง รองชิ้นงาน / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง รองรายผลิต

วัตถุดิบ ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง อุตสาหกรรม

ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง : ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง 1 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง 2 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง 3 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง 4 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง 5 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง 6 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง 8 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง 10 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง 12 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง 15 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง 20 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนเชื้อเพลิง 25 mm.